Zbyszek Niemczewski

Zbyszek Niemczewski
Zbyszek Niemczewski
tel.: 605 324 932
e-mail: zbyszekn@proprium.pl

Zawodowo:

Ukończyłem studia na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Przez kilkanaście lat pracowałem w zarządach spółek przemysłowych skąd trafiłem do sfery usług doradczych i konsultingowych. Jestem Partnerem w Kancelarii SOLSKI i Partnerzy w Poznaniu. Specjalizuję się w problematyce wywłaszczeń i odszkodowań z tytułu wywłaszczenia lub ograniczenia praw do nieruchomości oraz tematyce użytkowania wieczystego.

Społecznie: 

Jestem członkiem Komitetu ds. Nieruchomości przy Krajowej Izbie Gospodarczej, gdzie staram się aktywnie wpływać na kształt prawodawstwa koncentrując się na problemach poszanowania prawa własności.

W publikacjach staram się zwracać uwagę na niedoskonałości warsztatu wyceny nieruchomości i wynikające stąd konsekwencje; interesują mnie również zagadnienia związane z kompetencjami biegłych.

Prywatnie:

Interesuję się problematyką miasta. Wierzę, że podstawowymi przymiotami każdej jednostki ludzkiej są wolność, prawo posiadania nienaruszalnej własności i prawo indywidualnego dążenia do szczęścia. Wolny czas poświęcam wędrowaniu. Na różne sposoby.