Marta Górska

Marta Górska
Marta Górska
tel.: 601 530 509
e-mail: gorska@proprium.pl

Zawodowo: 

Ukończyłam Wydział Prawa oraz Wydział Prawa Kanonicznego UKSW. Przez kilka lat pracowałam jako prawnik  w jednej z dużych grup kapitałowych. Jestem rzeczoznawcą majątkowym, analitykiem i doradcą rynku nieruchomości, biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jako rzeczoznawca majątkowy sporządziłam kilkaset wycen i analiz dotyczących nieruchomości o charakterze zarówno mieszkalnym jak i komercyjnym dla potrzeb instytucji finansowych, organów kontroli skarbowej, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw i osób fizycznych.

Aktualnie zajmuję się aktywnym uczestnictwem we wszelkich sporach zarówno o wartość nieruchomości, jak i o prawa do nieruchomości. W sukcesie w pracy pomaga mi wiara w słuszność nienaruszalności prawa własności.

Społecznie: 

Byłam założycielem, w latach 2009-2011 prezesem, później wiceprezesem największej polskiej izby gospodarczej zrzeszającej przedsiębiorstwa rynku usług wycen nieruchomości z całego kraju – Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego (www.pirm.pl). Obecnie pełnię funkcję arbitra Sądu Polubownego przy Polskiej Izbie Rzeczoznawstwa Majątkowego, a także Przewodniczącej eksperckiego komitetu działającego przy Krajowej Izbie Gospodarczej – Komitetu ds. Nieruchomości (www.knkig.pl).

Prywatnie:

Jestem varsavianistką, bawię się w genealogię i inne podróże w czasie.