kim jesteśmy

Nasza wiedza i praktyka obejmuje prowadzenie sporów, których osią jest wartość nieruchomości i praw z nimi związanych. Potrafimy nie tylko prowadzić postępowania w sprawach związanych z nieruchomościami ale także należycie dbać o ich finansowy wymiar. Nie tylko wygrywamy – dla naszych Klientów osiągamy wymierne finansowo korzyści.


 

Zbyszek Niemczewski
Zbyszek Niemczewski
tel.: 605 324 932
e-mail: zbyszekn@proprium.pl

Marta Górska
Marta Górska
tel.: 601 530 509
e-mail: gorska@proprium.pl