co robimy

Dbamy o powierzony nam interes Klientów wszędzie tam, gdzie osią sporu jest wartość nieruchomości lub praw z nimi związanych. Niezależnie od tego, czy przedmiotem postępowania jest wysokość obciążającej naszego Klienta opłaty czy też wartość należnego odszkodowania, dążymy do wygranej na najlepszych z punktu widzenia Klienta warunkach.

Rozwiązań problemów naszych Klientów poszukujemy nie tylko w procedurze administracyjnej ale również postępowaniu dowodowym, zwłaszcza takim, w którym podstawowym dowodem jest sporządzony przez powołanego biegłego – rzeczoznawcę majątkowego operat szacunkowy. Potrafimy skutecznie polemizować z organami administracji i biegłymi.

Znamy wartość własności.