Wysokość odszkodowania a przeznaczenie nieruchomości przejętej dekretem Bieruta

Gospodarka nieruchomościami po II wojnie światowej skomplikowała życie wielu polskich rodzin na terenie Warszawy. Na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy nieruchomości warszawskie przechodziły na własność państwa. W wielu wypadkach do przejęcia dochodziło w sposób niezgodny z samym dekretem, czego pokłosiem są postępowania administracyjne […]

5 milionów złotych – dużo czy mało?

W ostatnich dniach pojawiło się sporo doniesień medialnych o proponowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa miejscu lokalizacji projektowanego pomnika poświęconego ofiarom katastrofy smoleńskiej. Z doniesień tych wynika, iż rozpatrywaną i najbardziej prawdopodobną lokalizacją jest grunt u zbiegu ulic Trębackiej i Focha. Żadne z przekazów medialnych nie precyzuje dokładnie informacji o gruncie, podając jedynie, iż ”jest to […]

O dopuszczalności wywłaszczenia i wartości praw odjętych – kilka uwag na marginesie.

W zakresie dopuszczalności wywłaszczenia nieruchomości rozumianego tutaj nie tylko jako odjęcie pod przymusem prawa własności nieruchomości ale też jako ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości można wyróżnić zarówno podejścia skrajne – od całkowitego zakazu wywłaszczenia aż po jego dopuszczalność na rzecz każdego podmiotu i każdego celu oraz szereg stanowisk pośrednich, w których wywłaszczenie jest dopuszczalne, ale […]

Twój Ruch o prawach do nieruchomości warszawskich.

Wśród procedowanych w komisjach sejmowych projektów ustaw dotyczących regulacji praw byłych właścicieli nieruchomości warszawskich jest również, złożony przez Klub Poselski Twój Ruch, projekt ustawy o uregulowaniu praw do niektórych nieruchomości na terenie miasta stołecznego Warszawy. Podobnie jak projekt o uregulowaniu praw byłych właścicieli do rekompensaty z tytułu nacjonalizacji nieruchomości w latach 1944 – 1962, omawiany […]