proprium

Kierując się wyznawanymi przez nas zasadami reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji w sprawach z zakresu szeroko pojętej ochrony prawa własności.

Specjalizujemy się w zagadnieniach z zakresu:

  • restytucji nieruchomości (wywłaszczanych w skutek dekretu Bieruta, reformy rolnej, nacjonalizacji przemysłu i innych),
  • odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości,
  • użytkowania wieczystego (opłat rocznych i przekształceń),
  • ograniczonych praw rzeczowych.

W obszarze naszych zainteresowań pozostaje także problematyka opłat adiacenckich, rent podziałowych i planistycznych.

W każdym przypadku szczególną wagę przykładamy do wysokości uzyskiwanego odszkodowania lub ustalonej opłaty, opierając się na naszym wieloletnim doświadczeniu z zakresu prowadzonych postępowań administracyjnych oraz szacowania wartości nieruchomości.

 

Zbyszek Niemczewski
Zbyszek Niemczewski
tel.: 605 324 932
e-mail: zbyszekn@proprium.pl

Marta Górska
Marta Górska
tel.: 601 530 509
e-mail: gorska@proprium.pl